Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

Ce am de făcut în cazul unei daune?

  Sună consultantul asigurari-oferte.ro care a încheiat polița de asigurare sau apelează 0741232863. Mergi la cel mai apropiat centru de constatări al asiguratorului pentru a deschide dosarul de daună, reparația mașinii la service-ul autorizat și închiderea dosarului.

Daună RCA

Dacă nu sunt vătămări corporale ale persoanelor care se aflau in autovehicul la momentul accidentului sau mai mult de 2 mașini implicate se completează amiabila de către conducătorii auto implicați. Dosarul de daună se poate deschide online sau prin telefon la asiguratorul vinovatului, acesta vă programează pentru constatarea daunelor la unul din service-ul autorizat de ei. După constatarea avariilor asupra autovehiculului, persoana care face acest lucru vă spune unde o sa vă fie reparat autovehiculul.


Daună Locuintă

 Sună consultantul asigurari-oferte.ro care a încheiat polița de asigurare sau apelezi 0741232863. Deschiderea dosarului de daună, constatarea daunelor și plata despăgubirii.

Daună CASCO

 La deschiderea dosarului de daună aveți nevoie de următoarele documente:

– permisul de conducere, cartea sau buletinul de identitate al persoanei care a condus autovehiculul la data daunei, iar daca șoferul e diferit de proprietarul autovehiculului cartea sau buletinul de identitate al acestuia;
 - certificatul de înmatriculare al vehiculului și polița CASCO;
 - autorizația de reparație în original în cazul avariilor cu autor necunoscut, procesul-verbal de constatare a pagubei eliberat de organele de politie în cazul furturilor parțiale, constatare amiabilă de accident, de la caz la caz actele în original și cheia sau cheile în caz de furt al autovehiculului;
 - copie asigurare RCA (sau după caz Cartea Verde în cazul în care autovehiculul celalalt este înmatriculat in străinătate) a mașinii conduse de șoferul vinovat de producerea accidentului;
 - copie după permisul de conducere al șoferului vinovat, cartea de identitate și certificatul de înmatriculare a mașinii răspunzătoare de eveniment, dacă aceasta nu are asigurare RCA validă la data producerii accidentului;
 - în cazul autovehiculelor care aparțin persoanelor juridice, inclusiv unei societăți de leasing, este necesar o împuternicire din partea deținătorului autovehiculului;
 - documentele fiscale (în original) care dovedesc reparația autovehiculului, precum facturi, chitanțe, deviz de reparații, cele de tractare a autovehicului, etc…, asta dacă reparația nu s-a facut în regim de decontare directă cu service-ul partener;

Important!

   În cazul unui furt se vor alerta autoritățile în termen de maxim 24 h de la momentul constatării evenimentului, și în maxim 48 h societatea de asigurare, care a emis contractul de asigurare.